beplay官网

师资队伍

您的位置 : beplay官网  师资队伍

 • 郑史烈

  http://mypage.zju.edu.cn/zhengsl

  研究方向  :  射频信号处理、微波光子学

  所  属  系 :  电子工程系

  占位址  :  玉泉校区行政楼405

  占位话  :  87951759

  占位箱  :  zhengsl@zju.edu.cn

  个人主页  :  http://mypage.zju.edu.cn/zhengsl

 • 郑斌

  https://person.zju.edu.cn/zhengbin

  研究方向  :  异向介质与新型电磁波器件

  所  属  系 :  电子工程系

  占位址  :  行政楼231

  占位话  :  

  占位箱  :  zhengbin@zju.edu.cn

  个人主页  :  https://person.zju.edu.cn/zhengbin

 • 钟婷婷

  研究方向  :  外事秘书

  所  属  系 :  院机关

  占位址  :  行政楼115

  占位话  :  87953027

  占位箱  :  ztt0017638@zju.edu.cn

  个人主页  :  

 • 钟蓉戎

  研究方向  :  党委书记

  所  属  系 :  院机关

  占位址  :  行政楼116

  占位话  :  87952020

  占位箱  :  zhongrr@zju.edu.cn

  个人主页  :  

 • 钟财军

  http://mypage.zju.edu.cn/zhongcaijun

  研究方向  :  无线通信, 通信信号处理

  所  属  系 :  信息与通信工程系

  占位址  :  玉泉校区信电大楼204

  占位话  :  

  占位箱  :  caijunzhong@zju.edu.cn

  个人主页  :  http://mypage.zju.edu.cn/zhongcaijun

beplay官网-beplay登录网站
Baidu
sogou